Een Limburgse advocaat die door het Hof van Discipline van het tableau is geschrapt, heeft tevergeefs geprobeerd zijn naam uit de krant te houden, blijkt uit berichtgeving van dagblad De Limburger. De advocaat, mr. Reinaerts uit Kerkrade, probeerde zijn identiteit middels een kort geding geheim te houden.

Het Hof in Den Bosch schrapte Reinaerts vorige week. De advocaat probeerde daarop berichtgeving door dagblad De Limburger, waarin melding werd gemaakt van zijn naam en vestigingsplaats, te verhinderen. De rechtbank in Maastricht ging daar niet in mee en gaf maandag toestemming voor publicatie. Sinds 1 januari 2015 is de lijst van geschrapte en geschorste advocaten volgens de Advocatenwet openbaar. Reinaerts is inmiddels ook toegevoegd aan deze lijst.

Volgens De Limburger is de advocaat van plan naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen, omdat hij tuchtrechtelijk geen wegen meer heeft om de schrapping aan te vechten.

Advertentie