SBS Legal UA: die naam kennen we van de onlangs geschorste notaris Buurke. SBS Legal zou op grote schaal faillissementsfraude hebben gepleegd. Vorige week dook de naam van het inmiddels zelf failliete SBS Legal op in een advocatentuchtzaak. Wat doe je als je erachter komt dat onder jouw verantwoordelijkheid gesjoemeld is?

In SBS Legal UA zat naast een notaris en een ‘gewone’ jurist ook een advocaat. ‘Onder verantwoordelijkheid en zeggenschap’ van de advocaat bediende de jurist de cliënten. Toen een cliënt nogal last had van een executoriaal beslag waardoor de betalingen van zijn franchisenemer aan zijn neus voorbij gingen, had mr. S een paulianeus idee. Hij stelde de cliënt voor het franchise-contract te verkopen aan een nieuw opgerichte BV, zodat de betalingen buiten het beslag vielen. Advocaat mr. X wist van de verkoop, maar dacht, zo zei hij later, dat de beslaglegger uit de verkoopprijs zou worden betaald. Maar dat bleek niet de bedoeling…

Toen de wederpartij begon te morren dat er geld was onttrokken en dat de bestuurders daarvoor aansprakelijk waren, schreef mr. X (die inmiddels met mr. S had gebroken) de cliënt dat de wederpartij wel eens gelijk kon hebben. En hij zou zelf misschien ook aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dat geval, of als een dergelijke ontwikkeling aannemelijk werd, zou hij niet langer voor de cliënt kunnen optreden, schreef hij: tegenstrijdige belangen.

Maar voorlopig ging mr. X door met de zaak. Hij hoopte die te kunnen schikken, zo legde hij later uit; het kwaad was toch al geschied en hij was gebonden aan zijn geheimhoudingsverplichting. (Misschien werd hij ook wat onrustig van het idee dat een andere advocaat met een frisse blik naar de zaak zou kijken, maar dat staat er niet bij.)

De tuchtrechter in Amsterdam wilde wel aannemen dat mr. X niet van meet af aan had geweten hoe de vork in de steel zat. Maar toen hij had begrepen dat het foute boel was, had hij daarvan meteen afstand moeten nemen en de zaak moeten neerleggen. De cliënt had nog andere klachten, waaronder dat mr. X tegen de cliënt drie keer ‘flikker op’ had gezegd. Mr. X erkende dat hij zich mogelijk in die zin had uitgelaten. Maar na excuus werd dit hem door de tuchtrechter vergeven.

Mr. X kreeg een waarschuwing, maar kan nog in beroep.

Trouwens, mr. X beëindigde in 2014 zijn betrokkenheid bij SBS Legal, nadat de deken hem erop had gewezen dat die liaison in strijd was met de samenwerkingsregels, zo blijkt uit een Amsterdamse tuchtuitspraak uit 2015.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie