De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met twee wetsvoorstellen die de toegang van een advocaat tijdens politieverhoor regelen. Daarmee is nu ook wettelijk vastgelegd dat verdachten recht hebben op verhoorbijstand, zoals al sinds 1 maart van dit jaar praktijk is.

De discussie over de rol van advocaten tijdens politieverhoor is daarmee echter nog niet beslecht. Volgens de NOvA zijn zowel de rol van advocaten tijdens het verhoor als het vergoedingssysteem nog niet goed geregeld. Het Besluit Inrichting en Orde Politieverhoor, waarin de rol van de advocaat tijdens het verhoor is geregeld, ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

Ook over de vergoedingssystematiek is het laatste woord nog niet gezegd. Op dit moment ontvangen advocaten 1,5 punt voor verhoorbijstand in B-zaken en 3 punten in A-zaken, ongeacht de duur van de verhoorbijstand. De NOvA pleit ervoor om ook in de piketfase te gaan werken met een systeem van bewerkelijke zaken, zodat advocaten extra uren toegekend krijgen bij langer durende verhoren.
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie (VVD) stelt voor nader onderzoek van het WODC af te wachten. De NOvA is daar op tegen omdat dat veel te lang duurt. Volgens de orde moet de minister nu al een voorziening treffen.

Advertentie