De president van de Turkse Balies, professor Metin Feyzioğlu, heeft woensdag fel uitgehaald naar de Turkse regering. Volgens de deken is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht in Turkije volledig verwoest.

Feyzioğlu sprak in Den Haag, op uitnodiging van de NovA, tijdens het jaarlijkse Gerbandydebat. Hij schetst een gitzwart beeld van de situatie in Turkije. Volgens de deken heeft de regering van president Erdogan de noodtoestand, bedoeld om de staatsgreep eerder dit jaar te verijdelen, omgevormd tot een nieuwe en blijvende orde in Turkije.

De persvrijheid is op onaanvaardbare wijze ingeperkt, aldus Feyzioğlu. ‘Media die niet de kant van de politieke macht kiezen, worden gedwongen zichzelf te censureren. Dat is de meest gevaarlijke vorm van censuur.’ De willekeurige onderbrekingen van internet en sociale media zijn zo mogelijk nog erger, stelt de deken. ‘Staatsmacht wordt gebruikt om te voorkomen dat mensen nieuws tot zich nemen dat de politieke macht niet welgevallig is. Alle middelen van de staat worden ingezet voor politieke propaganda.’

De maatregelen van de regering zijn direct gericht tegen het recht op verdediging en tegen de advocatuur, zegt Feyzioğlu. ‘De werkelijke doelen zijn de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers, zoals die worden verdedigd door advocaten. Het recht op een eerlijk proces wordt verwaarloosd.’

Volgens de Turkse deken worden advocaten belemmerd in hun werk. ‘Advocaten kunnen hun cliënten in de arrestantencel alleen spreken met een microfoon op hun jasje en een videocamera op zich gericht. Ze mogen geen documenten mee naar binnen of naar buiten nemen. Slechts een leeg vel papier en een pen zijn toegestaan. Aantekeningen op dat vel worden na het gesprek gekopieerd.”

De Turkse bevolking vertrouwt de rechterlijke macht niet meer en beschouwt deze als een politiek werktuig, aldus Feyzioğlu. Gerechtelijke procedures worden volgens hem gebruikt om mensen in diskrediet te brengen of uit te schakelen. ‘Onze samenleving en onze onschuldige burgers hebben daar onder te lijden. Terroristische organisaties die het land willen ruïneren profiteren juist.’
‘De arrestaties van parlementsleden, burgemeesters, gerechtelijke functionarissen, journalisten, academici en advocaten bieden terroristische organisaties de kans terrein te winnen en hun propaganda te verspreiden.’

Het plan van Erdogan om de doodstraf opnieuw in te voeren is een verdere verslechtering, waarschuwt Feyzioğlu. Dat betekent dat Turkije niet langer deel uitmaakt van de Raad van Europa en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen. ‘Fundamentele rechten en vrijheden van de burgers van Turkije zijn niet langer zeker en we worden beroofd van ons recht om als individu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.’

Feyzioğlu eindigde zijn lezing in Den Haag met een oproep aan Erdogan om de universele regels van de rechtsstaat te respecteren en de spanningen in de samenleving te beëindigen. ‘Als Unie van Turkse Balies blijven we waarschuwen voor het gevaar van de toestand waarnaar we worden meegesleurd.’

Advertentie