Prof. Ernst Hirsch Ballin is donderdag benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Tilburg University.

Ernst Hirsch Ballin (1950) is hoogleraar aan Tilburg University in het Nederlands en Europees recht. Sinds hij in 1981 werd benoemd tot hoogleraar staats- en bestuursrecht is de Tilburgse universiteit zijn academische thuisbasis. Hij was verder onder meer minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010). Ook nu is hij als lid van de adviesorganen Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) bij de praktijk van de rechtsontwikkeling betrokken. In 2005 werd Hirsch Ballin gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Hirsch Ballin is de eerste hoogleraar van Tilburg University, die een dergelijke benoeming ontvangt. Rector Magnificus Emile Aarts: ‘Ernst Hirsch Ballin wordt benoemd vanwege de bijzondere prestaties in zowel zijn wetenschappelijk werk als maatschappelijk inzet voor de ontwikkeling en het behoud van menselijke waardigheid, sociale gerechtigheid en de rol van het recht en rechtsstaat voor het samenleven in vrede en vrijheid.’

Advertentie