Het Limburgse kantoor Lückers Bedrijfsadvocaten treedt niet langer op als curator bij de afhandeling van faillissementen, zo meldt het op de eigen website. Volgens advocaat Charles Lückers is het principieel onjuist om het ene moment namens ondernemers op te treden tegen banken en belastingdienst, maar deze instituten op het andere moment als curator juist te verdedigen. 

Lückers schrijft in een blog op de website tot zijn beslissing te zijn gekomen in navolging van het Rotterdamse kantoor Ploum Lodder Princen. Dat maakte onlangs bekend dat partner Jeroen Princen zelfstandig verder zou gaan, omdat het curatorschap niet valt te verdedigen met het overige advocatenwerk. Dat besluit is inmiddels echter teruggedraaid.

Lückers zegt dat hij al langere tijd met de kwestie worstelde, maar met name om financiële redenen beide activiteiten is blijven combineren. Voortaan wil hij echter niet langer zowel tegenstander als belangenbehartiger zijn van banken en belastingdienst. ‘Eveneens ben je in het ene geval fel tegenstander van een andere curator en van de rechter-commissaris in faillissementen, terwijl je op de andere momenten juist aan diezelfde rechter-commissaris verantwoording moet afleggen en ermee moet samenwerken. Bovendien is het diezelfde afdeling van de rechtbank die jou tot curator benoemt en daarmee een flinke brok profijtelijke omzet bezorgt. Dan ga je daar op andere momenten mogelijk toch niet met de benodigde hardheid tegenin en datzelfde geldt tegen banken/de ontvanger der belastingen enzovoort.’

Volgens Lückers zal zijn kantoor vanaf nu alleen nog optreden ten faveure van ondernemers. Lückers Bedrijfsadvocaten heeft ruim 60 jaar als curator faillissementen behandeld.

 

Advertentie