De Haagse rechtbank heeft woensdag een voormalige advocaat uit Voorburg (53) veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur vanwege het misbruik van derdenrekeningen. Ook heeft hij volgens de rechtbank meineed gepleegd en een vaststellingsovereenkomst vervalst.

Naast de werkstraf heeft de ex-advocaat een voorwaardelijke celstraf van vier maanden gekregen. Het OM had tegen de man een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden geëist. De meeste feiten pleegde hij toen hij nog ingeschreven was bij de balie.

Zo zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan “verduistering uit hoofde van zijn beroep als advocaat”, doordat hij zich in 2009 een bedrag van 36.000 euro van een Turkse tuinder uit het Westland toe-eigende. Dat geld hield hij in toen hij een bedrag van 150.000 euro van een derdenrekening naar de rekening van de cliënt stortte. Volgens de advocaat had hij dat geld nog tegoed.

De rechtbank oordeelt dat de ex-advocaat zijn vergoeding alleen had mogen verrekenen met het geld op de derdenrekening als de cliënt ermee had ingestemd. Daarvan was geen sprake. De verdachte zou van een andere derdenrekening, bestemd voor een Marokkaanse tuinder, in 2012 nog eens 11.500 euro verduisterd hebben.  Toen was hij al van het tableau geschrapt, en werkte hij als juridisch adviseur.

De rechtbank acht verder bewezen dat de advocaat uit Voorburg in 2004 een vaststellingsovereenkomst heeft vervalst door er een valse datum op te zetten. Daarover zou hij in 2010 ook nog eens gelogen hebben bij de rechtbank in Den Bosch, waardoor hij zich ook schuldig maakte aan meineed.

“Door toedoen van verdacht is het aanzien van zijn beroepsgroep geschaad”, schrijft de rechtbank in het vonnis. Dat de verdachte aan een celstraf ontsnapt komt doordat sommige feiten al ouder zijn. Verder laat de rechtbank meewegen dat hij al zes maanden geschorst is geweest door het Hof van Discipline. Wel moet hij de twee gedupeerde tuinders de verduisterde bedragen terugbetalen.

De rechtbank heeft de zaak tegen de ex-advocaat achter gesloten deur behandeld omdat tijdens de zitting vertrouwelijke gegevens over de relatie tussen hem en zijn cliënten ter sprake kwamen. Dat ging de veroordeelde advocaat niet ver genoeg. Hij liep weg van de zitting twee weken geleden omdat de rechtbank wel in het openbaar het vonnis zou uitspreken.

Advertentie