De oproep van het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor ideeën om vechtscheidingen tegen te gaan, heeft tot een stortvloed aan inzendingen geleid. Ruim 500 burgers en professionals postten een voorstel op de website Divorce Challenge.

Een online platform voor relaties, scheiden en vechtscheiden, de training ‘Geluk of Gelijk’, een scheidingscoach, een testament van de relatie, een advocaat voor het kind en een vetorecht voor kinderen. Het zijn enkele van de 506 voorstellen die de afgelopen weken en dagen zijn gedaan. De Divorce Challenge is een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), bedoeld om het aantal vechtscheidingen te verminderen.

De inzendingen, te lezen op www.divorcechallenge.nl, zijn divers. Zo kwam HiiL Innovating Justice met het plan ‘Rechtszorg bij scheiding’. Het plan is gericht op duurzame, rechtvaardige afspraken tussen goed geïnformeerde gezinsleden, met waar nodig hulp en steun. Advocaten en rechtbanken krijgen betaald voor goed werkende gezinsafspraken. Wanneer iets moeilijk gaat, is “wat werkt” voor gezinnen in scheiding het uitgangspunt voor alle professionals. De afspraken en werkwijze zijn online in te zien.

Ook de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) diende een voorstel in met als inzet dat een kind bij scheiding recht heeft op een advocaat. ‘Deze advocaat spreekt met het kind en luistert naar zijn of haar belangen en vertolkt de stem van het kind in een kindplan welke aan de rechter wordt voorgelegd.’ Om het aantal echtscheidingen terug te dringen moet volgens de NOvA onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van vechtscheidingen. ‘Daarnaast moet worden ingezet op een multidisciplinaire aanpak en zullen advocaten en andere hulpverleners over de juiste competenties moeten beschikken om een echtscheiding goed te begeleiden.’

Mediator en onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming Ine van Rooy stelt voor om standaard en in een zo vroeg mogelijk stadium te starten met een gezamenlijke advocaat en mediator. Daarnaast moet er volgens haar iemand uit het netwerk van beide ouders in worden gezet die een neutrale rol in kan nemen en aanwezig is bij de gesprekken met advocaat en mediator. Deze personen hebben ook gesprekken met de kinderen.

Advocaat Petra Beishuizen van Delissen Martens denkt dat de toekomst van juridische dienstverlening binnen het familierecht ligt in het holistisch scheiden. ‘Holistisch recht is een vorm van praktijkbeoefening waarbij de advocaat zich open stelt en hart en ziel verbindt wanneer hij bezig is met zijn werk. Door met de cliënten de juiste volgorde in het proces te doorlopen en momenten in te lassen waarop overleg wordt gepleegd en extra informatie wordt verstrekt zullen de meeste scheidingen in goede banen kunnen worden geleidt,’ aldus Beishuizen.

Ook veel verenigingen, hulpverleners en ervaringsdeskundigen stuurden ideeën in. Zo pleit gescheiden moeder Mirjam van der Markt voor een rechtssysteem speciaal voor echtscheidingen. Snelheid en rechtvaardigheid staan hierbij voorop. De FFP, de vereniging voor financieel planners, stelt dat er een financieel planner betrokken moet zijn bij een scheiding. Deze kan inzicht geven in de financiële en fiscale gevolgen om zo voor rust en stabiliteit in de toekomst te zorgen.

Alle 506 ideeën worden de komende weken voorgelegd aan een panel van negen experts, waaronder de Kinderombudsvrouw en deskundigen op het gebied van familierecht en jeugdhulp. Daarnaast zal een jongerenpanel, met kinderen die een vechtscheiding hebben meegemaakt, de ideeën beoordelen. De indieners van de tien à vijftien beste voorstellen krijgen een uitnodiging om hun plan te presenteren op 1 december aanstaande. Vervolgens vindt op 14 december de slotbijeenkomst van Divorce Challenge plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend gemaakt welke ideeën actief gesteund gaan worden door het ministerie van Veiligheid & Justitie en andere betrokken organisaties.

Francisca Mebius

 

Advertentie