De Utrechtse advocaat Yassine Bouchikhi heeft aangifte gedaan van smaad en discriminatie tegen de politie Noord-Nederland. Hij meldde zich als voorkeursadvocaat bij een cellencomplex in Assen. De politie betwijfelde of hij wel advocaat was. Dat blijkt uit een proces-verbaal van bevindingen dat in het einddossier van zijn cliënt is ingevoegd. ‘Etnisch profileren’ noemt Bouchikhi het. 

Yassine Bouchikhi meldde zich op 4 september om 19.00 uur bij de bureau aan de Balkengracht in Assen. Een van de dienstdoende agenten liet hem binnen en lichtte volgens het proces-verbaal direct de hulpofficier van justitie in ‘over de gang van zaken’. Daarnaast meldde de verbalisant: ‘… dat bij mij het gevoel rijst dat er meerdere dingen fout gaan. En mij afvraag of deze Advocaat Bouchikhi wel daadwerkelijk advocaat is.’

Onduidelijk is wat precies fout ging en waarom de agente eraan twijfelde dat Bouchikhi advocaat is. ‘Frappant vind ik dat ze die conclusie trok toen ze me zag, nog voordat ze mijn naam had gehoord of mijn advocatenpas had gezien,’ zegt Bouchikhi. De verbalisante vroeg Bouchikhi na binnenkomst zijn advocatenpas af te geven. In het proces-verbaal meldt ze dat ze zich afvroeg of de pas wel echt was. ‘Dit is de originele pas,’ reageert Bouchikhi. ‘Ik heb nog nooit eerder gehoord dat er iets mis zou zijn.’

De advocatenpas overtuigde de agente nog niet, waarna ze een zoektocht via Google startte. In eerste instantie kon zij geen website vinden waarop hij als advocaat vermeld stond, maar later vond ze alsnog bouchikhi.nl. De hulpofficier heeft vervolgens in het Basisvoorziening Handhaving-systeem (BVH) het A-nummer gecontroleerd, gezegd dat het cliëntenbezoek kon plaatshebben en ‘dat wij aan mogen nemen dat het klopt dat deze meneer wel daadwerkelijk advocaat is’. Waarom niet direct op basis van het A-nummer in het BVH is gezocht of de agente de naam Bouchikhi niet via advocatenorde.nl heeft gecontroleerd, kon de politie Noord-Nederland niet vertellen.

Bouchikhi ontdekte het proces-verbaal, opgemaakt drie weken na het incident, in het einddossier van zijn cliënt. Hij vraagt zich af waarom het noodzakelijk was om dit pv op te nemen. Ook zag hij in het einddossier dat de politie uitgebreid onderzoek naar hem deed nadat zijn telefoonnummer in een notitieblokje werd aangetroffen tijdens een huiszoeking bij zijn cliënt. ‘Je zou denken dat mijn nummer wel naar voren zou zijn gekomen in het nummerherkenningssysteem. Er stond ook een nummer van een andere advocaat in het notitieblokje. Over hem staat in het einddossier alleen zijn naam en dat hij advocaat is. Van mij staan allerlei privégegevens in het dossier. Die stukken zijn verspreid onder mede-verdachten van mijn cliënt, de rechtbank, noem maar op. Waarom?’

Inmiddels heeft Bouchikhi aangifte gedaan van smaad en discriminatie. ‘Ik wil niet in een slachtofferrol vallen en lach het maar een beetje weg. Ik krijg wel vaker de vraag: “Komt uw advocaat ook?” Maar dit is wel het toppunt.’

‘Veel advocaten die zich bij het cellencomplex melden kennen we. Maar zo nu en dan komt er een advocaat die we nog nooit eerder hebben gezien. Standaard is dan dat we de advocatenpas controleren. Blijkbaar was hier ook twijfel over de echtheid van de pas,’ laat een woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten. ‘Vaak zoeken we dan via Google naar een website van een kantoor en soms bellen we dat kantoor ook op. Er wordt alles aan gedaan om zeker te weten dat je weet wie je voor je hebt.’

Ook bekende advocaten die hun pas niet bij zich hebben krijgen te horen dat ze die voortaan wel mee moeten nemen omdat ze anders geweigerd worden. ‘Die regels worden stringenter toegepast,’ zegt de woordvoerder. ‘Dat heeft met de tijdsgeest te maken, van aanslagen en dergelijke. Je wilt precies weten wie je binnen hebt.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Update: Volgens de politie Noord-Nederland ontstond de twijfel omdat Bouchikhi geen afspraak had toen hij zich meldde en de verdachte had doorgegeven dat de naam van zijn advocaat anders luidde. Waarom de politie uitgebreid onderzoek naar Bouchikhi heeft gedaan en die gegevens ook in het einddossier zijn opgenomen, kon de woordvoerder niet vertellen.

Advertentie