De Nederlandse orde van advocaten heeft de Eerste Kamer op het hart gedrukt vooralsnog niet in te stemmen met het plan van justitieminister Ard van der Steur om de kosten van het tuchtrecht door de advocatuur te laten betalen. De Eerste Kamer debatteert volgende week dinsdag met de minister over het wetsvoorstel. 

Hoewel de Tweede Kamer al akkoord is, stelt de NOvA dat er nog altijd geen fundamentele discussie is gevoerd over de introductie van het profijtbeginsel bij beroepsgroepen met een belangrijke maatschappelijke rol. Ook de Raad van State vindt dat rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang.

De orde zegt daarnaast nog steeds geen inzicht te hebben in de kosten van het tuchtrecht. Het kabinet noemde eerder een bedrag van € 1,2 miljoen voor 2012. Recent liet Van der Steur echter weten dat er vorig jaar € 700.000 naar de raden van discipline is gegaan en ruim € 400.000 naar het hof van discipline. De NOvA zegt niet te kunnen rijmen dat de kosten van de rechterlijke macht nagenoeg gelijk zijn gebleven, terwijl het aantal binnengekomen klachten de afgelopen jaren met bijna een kwart is gedaald.

Volgens de orde moet de wet door deze financiële onduidelijkheid sowieso worden uitgesteld tot 2018. Daar komt bij dat de minister nog niet heeft geregeld hoe de heffing van het griffierecht in hoger beroep moet gaan gebeuren.

 

 

 

 

Advertentie