Staatssecretaris Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) vindt niet dat asieladvocaten misstanden in het vreemdelingenrecht veroorzaken. Dat heeft hij dinsdag gezegd in een gesprek met landelijk deken Bart van Tongeren van de NOvA. Beide heren spraken elkaar in vervolg op een recente brief van Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

In die brief zei Dijkhoff een eind te willen maken aan het misbruik van asielprocedures door vreemdelingen uit zogeheten veilige landen. Hij stelde dat te vaak oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het asielrecht door personen die geen bescherming nodig hebben. De staatssecretaris wil voorkomen dat afgewezen asielzoekers in beroep gaan, terwijl ze toch nauwelijks kans van slagen hebben. Daarbij gaf hij aan het gesprek te willen aangaan met de advocatuur om te kijken ‘welke rol zij voor zichzelf zien bij het adviseren en informeren over de opportuniteit van het instellen van beroep in dergelijke zaken’.
Deze opmerking viel bij de beroepsgroep niet in goede aarde, aangezien de VVD-politicus daarmee zou suggereren dat advocaten bijdragen aan overbelasting van het asielrecht.

Volgens Van Tongeren heeft Dijkhoff hem verzekerd dat er geen misstanden in de vreemdelingenadvocatuur plaatsvinden. Een woordvoerster van de staatssecretaris beaamt dat. Van Tongeren zegt verder te hebben aangegeven dat indien daar in een individueel geval aanleiding toe is, hij graag geïnformeerd wordt met naam en toenaam van de advocaat ingeval er sprake zou zijn van misbruik. Binnen het reguliere toezicht door de lokale dekens kan dan de benodigde actie worden ondernomen. De woordvoerster van de staatssecretaris wil verder geen inhoudelijke mededelingen doen.

Advertentie