Het verplicht digitaal procederen in civiele zaken wordt uitgesteld. Tot dusver was de bedoeling op 1 februari in Gelderland en Midden-Nederland fax en papier definitief in te ruilen voor het beeldscherm. De Raad voor de  rechtspraak stelt dat moment minimaal twee maanden uit.

Volgens de Rechtspraak is in overleg met de NOvA tot het uitstel besloten. Op dit moment kunnen advocaten in Gelderland en Midden-Nederland op vrijwillige basis digitaal procederen. Tot nu toe zijn er echter nog geen zaken digitaal aangebracht.
Half januari bekijkt de Rechtspraak in overleg met de NOvA opnieuw of verplicht digitaal procederen in de twee arrondissementen kan worden ingevoerd. De volgende stap is dan het verzoek voor een Koninklijk Besluit aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Wettelijk verplicht digitaal procederen in de beide regio’s is dan op zijn vroegst in april 2017 een feit. Een nieuwe verlenging van de vrijwillige fase blijft echter mogelijk, heeft voorzitter Frits Bakker van de Rechtspraak laten weten aan minister Van der Steur.

De Rechtspraak zegt de drempel voor vrijwillig digitaal procederen zo laag mogelijk te willen maken. Rechters die digitale zaken behandelen, is verzocht om tijdens de vrijwillige fase coulant om te gaan met termijnoverschrijdingen.

Leonard Böhmer, lid van de algemene raad van de NOvA, noemt het van cruciaal belang dat in de vrijwillige fase een groot volume aan testen en zaken wordt verwezenlijkt. ‘Op deze wijze kunnen kinderziekten uit het systeem worden gehaald. Wij doen dan ook een dringend beroep op de balie mee te doen aan de vrijwillige pilot,’ aldus Böhmer.

Advertentie