In het derde kwartaal van 2016 zijn veertien faillissementen uitgesproken onder juridische dienstverleners, zoals advocaten, juristen en notarissen. In de periode tussen 2012 en het derde kwartaal van 2016 is dit aantal nog niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de maanden juli, augustus en september van 2016 hebben bedrijven in de juridische dienstverlening wel twee procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode van 2015. Een positieve ontwikkeling, maar de groei valt lager uit dan in de verschillende kwartalen van 2014 en 2015.

Ondernemers in de juridische diensten zijn positief gestemd wat betreft de verwachtingen voor de omzet in het vierde kwartaal. Per saldo voorziet 42 procent van hen een omzetstijging, waarmee zij positiever zijn dan vorig kwartaal en vergelijkbaar met voorgaand jaar. Ook over het economisch klimaat, de verkooptarieven en de personeelssterkte zijn ondernemers positief.

Advertentie