Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) laat onderzoeken of onterecht veroordeelden gemakkelijker op vrije voeten kunnen worden gesteld. Dat heeft hij de Tweede Kamer donderdag toegezegd in reactie op een motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen.  

Afgesloten strafzaken zijn slechts moeilijk te heropenen. Daardoor bestaat de kans dat er onschuldige mensen vastzitten terwijl daders vrij rondlopen, constateerde Kamerlid Michiel van Nispen (SP) donderdag tijdens het debat over begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met een motie verzocht hij Van der Steur te bekijken of justitiële dwalingen gemakkelijker kunnen worden rechtgezet.

Van der Steur zei het onderwerp ‘zeer serieus’ te nemen. De minister beloofde te laten onderzoeken hoe gesloten strafzaken gemakkelijker kunnen worden heropend. Op dit moment kan alleen een ‘novum’, een nieuw feit een strafzaak openbreken.

Van Nispen diende ook een motie in over de mogelijkheid voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien van een overleden familielid. Volgens het Kamerlid is het in belang van de waarheidsvinding en de rouwverwerking dat nabestaanden de mogelijkheid krijgen om het dossier te gebruiken voor een eigen onderzoek. Dit najaar stelde Van Nispen hier al Kamervragen over. Advocaat Sébas Diekstra staat veel nabestaanden bij. Volgens hem is het belangrijk dat het standaard recht op het opvragen van een kopie van het onderzoeksdossier er gauw komt.

Een derde motie van Van Nispen betreft de wens een extra staffel voor vorderingen tussen de 500 en 1500 euro te creëren in de wet griffierechten burgerlijke zaken. Van Nispen vindt het niet terecht dat voor een vorderingen van 501 euro en van 12.500 euro eenzelfde tarief geldt. Van der Steur heeft de motie ontraden.

Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) vroeg de minister om zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de verkiezingen, de wetgeving voor mediation in het burgerlijk recht en het bestuursrecht naar de Kamer te sturen. Van der Steur wacht nog op advies van de Raad van State.

In reactie op een motie van Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) laat Van der Steur de mogelijkheden onderzoeken tot het inpassen van een ‘vrederechter’ in de reguliere rechtspraak. Zo’n rechter heeft regelmatig in iedere gemeente zitting, richt zicht op eenvoudige zaken en rekent een laag bedrag aan griffiekosten. België en Frankrijk kennen ook een vrederechter.

Sabine Droogleever Fortuyn
Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie