De motie van Kamerlid Michiel van Nispen (SP) over het uitbreiden van de mogelijkheden voor nabestaanden om het dossier te onderzoeken is dinsdagmiddag door de Tweede Kamer aangenomen.

Volgens Van Nispen (zie foto) hebben nabestaanden beperkte mogelijkheden om het onderzoeksdossier in te zien als zij bijvoorbeeld vragen of twijfels hebben over de conclusie in een onderzoek naar de dood van een familielid. Voor de waarheidsvinding en de rouwverwerking is het volgens het Kamerlid van belang  dat nabestaanden de mogelijkheid wordt geboden het dossier te gebruiken voor een eigen onderzoek naar de doodsoorzaak.

Advocaat Sébas Diekstra staat veel nabestaanden bij. In het televisieprogramma Moord of zelfmoord? op SBS6, dat 8 januari 2017 begint, onderzoekt hij samen et misdaadjournalist Kees van der Spek cases die door politie bestempeld zijn als zelfmoord. Nabestaanden trekken dat in twijfel.

Volgens Diekstra is het belangrijk dat het standaard recht op het opvragen van een kopie van het dossier er gauw komt. Daarom stuurde hij dit najaar een brandbrief naar de Tweede Kamer. Van Nispen stelde naar aanleiding daarvan Kamervragen, vervolgens diende hij een motie in. ‘Dat deze zou worden aangenomen, had ik wel verwacht. Hier kun je als politieke partij eigenlijk niet op tegen zijn,’ reageert Diekstra. Hij is erg blij met deze doorbraak. ‘Het weigeren van de stukken veroorzaakt veel pijn bij de nabestaanden. En waarom het Openbaar Ministerie (OM) de stukken weigert is me een raadsel. Deze formalistische houding tegenover nabestaanden komt er in de Tweede Kamer gelukkig niet doorheen. Ik hoop dat de aangenomen motie gauw vorm krijgt.’

Een andere motie, waarin Van Nispen minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) verzocht  te bekijken of justitiële dwalingen gemakkelijker kunnen worden rechtgezet, nam een meerderheid van de Kamer dinsdag eveneens aan. Van der Steur beloofde vorige week tijdens het debat over de justitiebegroting al dat hij laat onderzoeken of onterecht veroordeelden gemakkelijker op vrije voeten kunnen worden gesteld.

Ook de motie van Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) over onderzoek naar de mogelijkheden tot het inpassen van een ‘vrederechter’ in de reguliere rechtspraak, werd door de Tweede Kamer aangenomen. Zo’n rechter heeft regelmatig in iedere gemeente zitting, richt zicht op eenvoudige zaken en rekent een laag bedrag aan griffiekosten. België en Frankrijk kennen ook een vrederechter.

De motie van Van Nispen over de wens een extra staffel voor vorderingen tussen de 500 en 1500 euro te creëren in de wet griffierechten burgerlijke zaken werd verworpen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie