Het College van Afgevaardigden van de NOvA heeft woensdag ingestemd met wijziging van de verordening derdengelden. Advocaten die niet met derdengelden werken, hoeven niet langer aansluiting te zoeken bij een speciale stichting.

Het project derdengelden ging van start in februari vorig jaar. Insteek was lastenverlichting voor de advocaat zonder dat dit te koste gaat van de bescherming van derdengelden.

Ongeveer een derde van alle advocaten werkt niet met derdengelden. Voor deze categorie vervalt de verplichting gebruik te maken van een stichting die derdengelden beheert.

Voor advocaten die wel gelden incasseren namens cliënten, worden de regels ook iets versoepeld. Zo kunnen zij voortaan directer hun eigen declaratie verrekenen. Momenteel moeten ze voor elke afzonderlijke transactie toestemming verkrijgen van hun cliënt. Zodra de nieuwe verordening van kracht wordt, kunnen ze volstaan met een eenmalig akkoord vooraf.

 

Advertentie