De NOvA gaat onderzoeken of behoefte bestaat aan een vertrouwenspersoon waar advocaten met uiteenlopende problemen terecht kunnen. Dat blijkt uit het jaarplan van de orde voor 2017.

De professionele beroepsuitoefening kan om uiteenlopende redenen een zware wissel trekken op het persoonlijk welzijn van advocaten, stelt de orde. De NOvA heeft op dit moment geen speciale aandacht voor advocaten die te maken hebben met persoonlijke problemen zoals een burn-out, verslavingsproblemen (alcohol, drugs, gokken) of andere psychische klachten.

De beroepsorganisatie wil begin 2017, met betrokkenheid van de lokale orden, bezien in hoeverre er behoefte is aan een vertrouwenspersoon waar advocaten met problemen terecht kunnen. Bij dat onderzoek zullen ook bestaande initiatieven in ons omringende landen worden betrokken. Een voorbeeld is het project Lawcare in het Verenigd Koninkrijk, waarin getrainde vrijwilligers – zelf ook advocaat – 365 dagen per jaar op vertrouwelijke basis telefonische hulp bieden aan advocaten met een hulpvraag.

Advertentie