Tussen rechters en bestuurders van rechtbanken is een machtsstrijd gaande. Rechters worden onder druk gezet om hun werk te versnellen. Daarbij worden regels overtreden. Dat zei wetenschappelijk medewerker Rick Robroek woensdag in dagblad Trouw. Donderdag promoveert hij  op dit onderwerp.

Managers op rechtbanken zetten rechters onder druk. Als een rechter niet snel genoeg werkt, naar het oordeel van de bestuurders, bestaat de kans dat de bestuurder grote interessante zaken in het vervolg aan een andere rechter laat of een rechter een promotie onthoudt. Dat zegt wetenschappelijk medewerker Rick Robroek woensdag in dagblad Trouw. Robroek werkt bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Groningen en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam. Donderdag promoveert hij op de machtsstrijd tussen rechters en bestuurders.

In de strijd om de macht worden volgens Robroek regels overtreden. Robroek noemt enkele voorbeelden: Een rechter bepaalt vaak niet zelf hoeveel behandeltijd voor een zaak moet worden uitgetrokken; Hij oordeelt niet zelf over alle verzoeken die in zijn zaak binnenkomen en hij wordt niet tijdig in de gelegenheid gesteld te kijken of er nog nader onderzoek moet worden gedaan voordat een zaak op zitting komt.

Als het maken van tijdwinst inderdaad zo belangrijk wordt gevonden, moet de wet worden aangepast volgens Robroek. ‘De bestuurder is nu medeverantwoordelijk voor voortvarende rechtspraak, maar mag niets.’ De rechtspraakleiding zou volgens Robroek meer bevoegdheden kunnen krijgen om het gedrag van rechters te beïnvloeden. ‘Voordeel daarvan is dat de leiding van rechters daardoor niet meer illegaal het strafproces hoeft te beïnvloeden en zijn optreden dus aan transparantie wint.’

Een andere manier om tijd te winnen binnen de rechtspraak is volgens Robroek het verkorten van de motiveringen in uitspraken.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie