Er is volgend jaar toch geld beschikbaar voor mediation in het strafrecht. De Tweede Kamer nam vandaag een amendement op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan. Er is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Minister Van der Steur kondigde eerder dit jaar aan dat er in 2017 geen geld voor mediation in strafzaken is. PvdA-Kamerlid Recourt diende daarop een amendement in met als doel toch de benodigde 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Volgens het amendement kan dekking worden gevonden door gereserveerde middelen voor de reorganisatie van bestuursrecht in hoogste instantie hiervoor te gebruiken. Recent trok het kabinet het wetsontwerp hiertoe in.

De Tweede Kamer heeft het amendement vandaag aangenomen. Recourt kreeg steun van D66, ChristenUnie, SP, VVD, CDA, GroenLinks, Klein en 50+.

Advertentie