De speciale voorziening bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam waarmee grote, internationale handelsconflicten, snel en in het Engels kunnen worden afgehandeld, de Netherlands Commercial Court (NCC), start nog niet per 1 januari 2017. Dat was wel het streven van de Rechtspraak, maar het benodigde wetsvoorstel gaat pas deze maand in consultatie.

‘Efficiënt, Engelstalig, met harde deadlines,’ karakteriseerde Rechtspraakvoorzitter Frits Bakker de NCC tijdens de Dag van de rechtspraak in 2014. Hij presenteerde toen het plan voor de speciale voorziening bij de rechtbank voor grote en internationale handelsgeschillen. Vanuit de politiek kwamen vragen en bezwaren, maar minister Van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) zei voorstander te zijn van de NCC.

Voordat de speciale voorziening ingebracht kan worden bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam is een wetsvoorstel nodig, onder andere om procederen in het Engels mogelijk te maken. Het streven van de Rechtspraak om de NCC per 1 januari in functie te hebben gaat niet gehaald worden: een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat het benodigde wetsvoorstel voor de kerst in consultatie gaat. Pas als het wetsvoorstel is aangenomen kan de NCC beginnen. ‘De Rechtspraak ziet graag dat het wetgevingstraject spoedig is afgerond zodat de eerste zaken in de loop van 2017 in behandeling kunnen worden genomen,’ laat een woordvoerder van de Rechtspraak weten.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Update: Het benodigde wetsvoorstel is op 16 december in consultatie gegaan.

 

Advertentie