Landelijk projectleider van de projectgroep Mediation in het Strafrecht Annelies Hoekstra reageert verheugd op het aangenomen amendement op de begroting van V&J waardoor er volgend jaar toch budget is voor mediation in het stafrecht.

‘We zijn erg blij dat er toch financiering voor mediation in strafzaken is,’ reageert Hoekstra. ‘Want we zijn enthousiast over het project. We zien geregeld dat mediation in het strafrecht een goed instrument is voor het slachtoffer en de verdachte en dat de samenleving er als geheel baat bij heeft.’

Openbaar Ministerie en Zittende Magistratuur gaan op korte termijn met het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) in overleg over de vraag hoe en per wanneer het aangenomen amendement kan worden uitgevoerd.

Per 1 november van dit jaar werden de pilots mediation in het strafrecht bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Noord-Holland, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant, stopgezet. Lopende mediations konden nog worden afgerond, maar er werden geen nieuwe mediators meer aangesteld. De reden was dat het ministerie hier geen extra geld voor beschikbaar had. Met het aangenomen amendement van Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) komt er toch een bedrag van 1,5 miljoen euro vrij voor de voortzetting van de pilots.

Recourt onderstreept in zijn amendement dat mediation in het strafrecht toegevoegde waarde heeft. ‘Als de zaak geschikt is en het slachtoffer bereid, leidt mediation tot beter inzicht in het toegebrachte leed bij de dader en betere verwerking van dat leed bij het slachtoffer en snellere onderlinge regeling van de gevolgen van het strafbare feit, zoals schadevergoeding.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie