Het Bredase bedrijf Liesker Procesfinanciering zegt een flinke groei door te maken. Het aantal ondernemers dat een rechtszaak wilde laten financieren verdubbelde ruim van 130 in 2015 naar ruim 300 aanvragen in 2016 tot dusver. 

Bij procesfinanciering neemt een derde partij het financiële risico op zich, om vervolgens bij winst mee te delen in de opbrengst. De dienstverlening is in Angelsaksische landen gemeengoed, maar staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Liesker Procesfinanciering, dat wordt geleid door vader Chris en dochter Sara, ging in 2011 van start en beweert marktleider te zijn. Andere partijen in de markt zijn onder meer Redbreast in Amsterdam en Capaz in Nijmegen.

De meest voorkomende zakelijke geschillen die Liesker financiert betreffen niet nagekomen contracten, schending van samenwerkingsafspraken en de schending van intellectueel eigendom. Volgens Sara Liesker bedraagt de gemiddelde waarde van een ingediende claim € 500.000. ‘We komen daarnaast enkele uitschieters tegen, dat zijn groepsclaims die individueel sterk hoger zijn dan het gemiddelde. Die claims worden voor één geteld in het aantal aanvragen. Inclusief die aanvragen schat ik de totale waarde van de aanvragen in 2016 op € 350 miljoen.’

Het Bredase bedrijf zegt gemiddeld één op de tien aanvragen van ondernemers te honoreren. De procedure wordt vervolgens uitbesteed aan externe advocatenkantoren, meestal op basis van een fixed fee. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en ontvangt Liesker een fee van gemiddeld 30 procent van het resterende bedrag. Bij verlies worden de proceskosten door Liesker voldaan en blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. De ondergrens van een zaak ligt voor Liesker op € 150.000.

 

Advertentie