De advocatuur in Nederland heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van een toenemende vraag naar advisering en diensten rond fusies en overnames, maar desondanks staan de tarieven nog onder druk.  Daarnaast liggen er flinke uitdagingen, zoals digitalisering en branchevreemde concurrentie. Dat blijkt uit een onderzoek naar diverse Nederlandse bedrijfstakken door SRA, de vereniging van accountantskantoren. 

In het eerste kwartaal van 2016 behaalden bedrijven in de juridische dienstverlening een groei van de omzet van 4,7 procent (CBS). In het tweede kwartaal vlakte deze groei enigszins af. Voor de komende twaalf maanden geven de ondernemers in het SRA-onderzoek aan een omzetgroei van 4,9 procent te verwachten, als gevolg van de toenemende vraag. De winstgroei blijft naar schatting beperkt tot 1,2 procent. Dat is fors minder dan het gemiddelde van 6,4 procent dat voor het totale midden- en kleinbedrijf geldt. Een reden kan zijn dat de branche verwacht iets meer te gaan investeren, aldus SRA.

Juridische dienstverleners, waaronder ook notarissen, verwachten voordeel van efficiënter werken en van technologische ontwikkelingen. De digitalisering biedt kansen voor nieuwe diensten. Ook samenwerken leveren volgens veel respondenten kansen op. Klanten vragen steeds meer om een geïntegreerde dienstverlening. Kantoren moeten daarom samenwerken of zelf alle benodigde disciplines in huis halen.

De belangrijkste bedreigingen zijn het aantrekken van gekwalificeerd personeel, de interne processen en marktontwikkelingen. Zo komen er steeds meer alternatieve aanbieders van juridische diensten op de markt, zoals gespecialiseerde zelfstandigen en accountantskantoren die hun activiteiten uitbreiden met rechtskundig advies. Dit zet de traditionele partijen onder druk.

Daarnaast moeten juridische dienstverleners vanwege de stevige concurrentie hun toegevoegde waarde kunnen overbrengen. Dat vraagt om medewerkers met extra competenties, zoals op het gebied van communicatie.

 

 

Advertentie