‘Zorgwekkend’ noemt advocaat Christiaan Alberdingk Thijm het dat het recht op verhoorbijstand nog niet adequaat is geregeld in Nederlandse wetgeving. Dat terwijl de Europese richtlijn, die het recht op verhoorbijstand tijdens politieverhoor regelt, op 27 november van dit jaar rechtstreekse werking heeft gekregen.

‘We hebben in Nederland enorm veel vertrouwen in de overheid, in de rechterlijke macht, maar op een aantal elementaire punten lopen we echt achter ten opzichte van andere Europese landen,’ zegt Christiaan Alberdingk Thijm in een interview met het Advocatenblad.

Namens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) voerde Alberdingk Thijm het kort geding tegen de staat over verhoorbijstand door advocaten. De uitkomst vindt hij zorgwekkend.

In het kort geding stelde de eisers dat de rol van advocaten tijdens verhoor, neergelegd in de beleidsbrief OM, veel te beperkt is. Advocaten moeten volgens de richtlijn actief kunnen deelnemen aan het verhoor, stelden ze. Hierover stelde de voorzieningenrechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Deze oordeelde dat van de regels voor verhoorbijstand niet kan worden gezegd dat ze in strijd zijn met de Europese richtlijn. Alberdingk Thijm: ‘In deze tijd zou je een burger wat meer rechtsbescherming gunnen. En je zou ook hopen dat de Hoge Raad, in dit geval de strafkamer, wat meer bereidheid toont om aan burgerrechten te toetsen, aan mensenrechten, aan de vrijheden die in het mensenrechtenverdrag zijn opgenomen.’

Een ander geschilpunt in het kort geding was de vergoeding aan advocaten. In plaats van anderhalf tot drie punten, zouden ze per uur betaald moeten krijgen, stelden de eisers. De Haagse rechter oordeelde dat de staat niet onrechtmatig handelt met de huidige puntentoekenning. Alberdingk Thijm: ‘Op het moment dat je de financiering uitkleedt, kleed je feitelijk de rechten van de verdachten uit. Als je de rechten van de verdachten beperkt, kleed je de rechtsstaat uit. Ik denk dat we er als samenleving kritisch naar moeten kijken wat de minister aan het doen is.’

Lees het complete interview met Christiaan Alberdingk Thijm hier en in de serie Spraakmakende Zaken in het decembernummer van het Advocatenblad.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie