Het digitaal procederen in cassatie in civiele vorderingszaken zal mogelijk zijn vanaf 1 maart a.s. Het benodigde Koninklijk Besluit zal die datum van inwerkingtreding noemen. Dat blijkt uit een brief van de voorzitter van de civiele kamer aan de cassatiebalie. 

De Hoge Raad gaat bij de voorbereidingen uit van 1 maart 2017 als startdatum voor digitaal procederen bij vorderingszaken in cassatie. ‘Deze nieuwe datum houdt verband met de periode die nodig is om het Koninklijk Besluit op te stellen en tijdig te publiceren,’ vermeldt de brief. Vanaf die datum is digitaal procederen in nieuwe cassatiezaken verplicht, laat een woordvoerder weten. In oude zaken kan wel op papier geprocedeerd worden. De cassatiebalie kan in februari desgewenst oefenen met Mijn Zaak Hoge Raad tijdens een aantal bijeenkomsten.

De Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State richten een eigen digitaal systeem in, los van het programma Kwaliteit en Innovatie van de Rechtspraak. De portalen die de Hoge Raad en de Afdeling ontwikkelen zullen wel lijken op de portalen van de gerechten.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie