Een expert- en jongerenpanel heeft donderdag in aanwezigheid van minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie de vijf ‘koplopers’ van de Divorce Challenge benoemd. Alle vijf de initiatiefnemers krijgen hulp van het ministerie om hun idee om vechtscheidingen tegen te gaan uit te voeren.

De Divorce Challenge, een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), werd begin oktober door het ministerie gelanceerd. Er kwamen er ruim 500 voorstellen om vechtscheidingen te voorkomen binnen. Alle voorstellen zijn beoordeeld door een panel van negen experts, waaronder de Kinderombudsvrouw en deskundigen op het gebied van familierecht en jeugdhulp. Ook ene speciaal jongerenpanel maakte een selectie. De initiatiefnemers van de vijftien beste ideeën mochten op 1 december hun voorstel presenteren voor de jury.

Het expertpanel heeft vier inzendingen geselecteerd, die ieder toezien op een andere fase rondom scheiden. Daarnaast wees het panel een koploper aan die alle fasen omvat, aldus het rapport van de jury. Het jongerenpanel selecteerde een inzending om het kind goed te kunnen vertegenwoordigen.

Voor de fase ‘Als het nog goed gaat’ is de keuze gevallen op het voorstel Two2Tango van innovatiemanager Ymke Rinsema. Het behelst een digitaal platform voor stellen die twijfelen aan hun relatie of die de beslissing om te scheiden hebben gemaakt. Doel van het platform is inzicht en overzicht te bieden om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Pieter Stoop, werkend binnen het onderwijs, heeft gewonnen in de fase wanneer de eerste problemen ontstaan. Hij stelt voor dat iedere school een expert krijgt die ouders en kinderen bij een scheiding kan adviseren en begeleiden.

Voor de fase waarin er al een onafwendbare breuk is, viel het oog van de jury op het idee BRAM van Ypie Terpstra van Raad voor de Kinderbescherming. Hierbij gaat het om het op elkaar afstemmen van de behandeling bij de rechtbank, het verlenen van hulpverlening en de betrokkenheid van de Raad voor de kinderbescherming. Het idee van therapeuten Margreet Visser en Justine van Lawick voor na de scheiding ziet toe op het verder brengen van het al bestaande kindgericht behandelprogramma voor ouders en kinderen om verdere conflicten te voorkomen.

Het initiatief van Maurits Barendrecht (HiiL), Rechtszorg bij scheiding, is volgens de jury de koploper die altijd toe te passen is. Het voorstel houdt een nieuwe inrichting van het stelsel in op basis van vier doelen, waaronder afspraken bij de geboorte van het kind, de toegankelijkheid van juristen zonder juridische strijd en online ondersteuning.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt toe te helpen bij het uitwerken van de voorstellen. ‘Dat gebeurt op basis van maatwerk. Het kan gaan om advies en begeleiding, een podium bieden om het idee te presenteren, helpen om contacten te leggen of het wegnemen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving.’ De jury noemt de inzending van HiiL bijvoorbeeld erg breed. ‘Er is meer focus nodig. Daarom stellen wij voor dat het kabinet een verkenningscommissie benoemt met als taak te onderzoeken welke elementen uit het voorstel verdere uitwerking verdienen.’

Naast de vijf koplopers heeft het expertpanel een aantal terugkerende thema’s benoemd, zoals waarheidsvinding door betrokken instanties, multidisciplinaire samenwerking en preventie. ‘Deze thema’s komen in aanmerking voor beleidsmatige aandacht,’ aldus het juryrapport.

Francisca Mebius

Advertentie