De doelstelling om de doorlooptijden binnen de strafrechtketen te verkorten is lang niet gehaald. Het doel was om in 2015 twee derde van de standaardzaken binnen een maand af te handelen. In werkelijkheid ging het om 44 procent van de standaardzaken.

Dat blijkt uit het rapport Versterking Prestaties Strafrechtketen waarover minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) afgelopen vrijdag een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het rapport staat dat drie van de zeven doelstellingen die in 2013 zijn opgesteld niet zijn gehaald. Naast het verkorten van de doorlooptijden is ook de norm dat in 2016 processtukken in de strafrechtketen digitaal beschikbaar worden gesteld niet gehaald.

Het rapport meldt over het digitaliseren van de strafrechtketen dat er in 2016 diverse projecten zijn gestart. Zo is in juni begonnen met de implementatie van centraal digitaliseren: na Noord-Nederland worden nu ook in de regio Zeeland-West-Brabant in de eenvoudige zaken de papieren originelen vervangen door digitale originelen en heeft er een kick off plaatsgevonden voor de implementatie in de regio Limburg. Met betrekking tot digitale verstrekking aan de advocatuur meldt het rapport dat er tussen augustus 2015 en oktober 2016 ruim 70.000 dossiers via de digitale route aan de advocaten van verdachten zijn verstrekt.

De doelstelling dat in 2016 bij minimaal 92% van de principale vrijheidsstraffen de tenuitvoerlegging na 24 maanden gaande of afgerond is, is nipt niet gehaald. Het percentage komt waarschijnlijk rond de 90 procent uit, aldus het rapport. Minister Van der Steur spreekt wel van ‘duidelijke verbeteringen’. Zo is er sprake van een verdere stijging van de startsnelheid van de tenuitvoerlegging. Het percentage vrijheidsstraffen, waarvoor de tenuitvoerlegging binnen zes maanden na het vonnis is gestart of afgerond, ligt op 84%. In 2012 en 2013 was dit nog 76%.

De doelstellingen die wel zijn bereikt richten zich op het maken van afspraken tussen ketenorganisaties over het overdragen of beëindigen van strafzaken, het verbeteren van het aangifteproces en het inzichtelijk en transparant maken van de zaakstromen binnen de keten.

Francisca Mebius

Advertentie