Is het Hof van Discipline strenger geworden? In oktober maakte het van een Amsterdamse schorsing al eens een schrapping. Deze keer kreeg mr. X van de raad een schorsing van twee weken, geheel voorwaardelijk. Maar van het Hof mag hij het nieuwe jaar beginnen met zijn praktijk een maand te sluiten, en hangt hem de komende twee jaar ook nog een maand voorwaardelijk boven het hoofd. Én een nieuwe dekenklacht.

De toevoegingscliënt van mr. X kreeg een dwangbevel in verband met een boete, omdat DUO dacht dat hij ten onrechte een uitwonenden-beurs had geïncasseerd. Mr. X dreigde met een kort geding. Mededewerker Z van DUO bood aan de executie op te schorten en de eigen bijdrage en de deurwaarderskosten te vergoeden. Maar mr. X wilde alleen stoppen als de minister zelve of de hoofddirecteur van DUO zou bevestigen dat ze de kosten zouden vergoeden. Hij had al meer dan 10 uur aan de zaak besteed, en zijn tarief was € 215 per uur.

Het kort geding werd een fiasco, omdat het belang al voor de zitting was vervallen. Mr. X ging in hoger beroep, en vroeg daarvoor weer een toevoeging aan. De Raad voor Rechtsbijstand, getipt door DUO, meldde bij de deken dat mogelijk sprake was van misbruik van toevoegingen. “Niets is voor de Raad voor Rechtsbijstand te gek, dunkt me,” schreef mr. X de Raad toen hij daar lucht van kreeg. “Tsjonge, wat een moeite kost het om iets te trachten duidelijk te maken.” En hij fulmineerde nog zo wat tegen deze en gene.

Bij het Gerechtshof beweerde mr. X dat meneer Z dat van die vergoeding op uurbasis had verzonnen. Mr. X had gewoon duidelijk willen maken dat die meneer Z geen mandaat had van DUO en dat het allemaal veel geld kostte.

Op een dekenbezwaar gaf de Haagse tuchtrechter mr. X twee weken voorwaardelijk: mr. X had zijn cliënt niet geïnformeerd over de risico’s van het kort geding, hij had een minnelijke regeling gefrustreerd door aanspraak te maken op een vergoeding die hem niet toekwam, was onnodig grievend geweest en hij had het hof onjuist voorgelicht. Bovendien was hij al eens gewaarschuwd en zag hij het foute van zijn handelen niet in.

Het Hof van Discipline is het daar im Grossen und Ganzen wel mee eens en maakt duidelijk dat het geen sikkepit vertrouwen heeft in de goede bedoelingen van mr. X. Dat punt van dat mandaat had mr. X met een eenvoudig vraagje kunnen oplossen, en als hij écht niet had bedoeld dat DUO zijn uren moest betalen had hij dat recht kunnen zetten zodra duidelijk was geworden dat DUO dit zo had opgevat. De denigrerende taal was contraproductief en dus onprofessioneel.

Wat betreft het tuchtrechtelijk verleden kijkt het Hof tot wel tien jaar terug, en dan is de oogst heel wat rijker dan die ene waarschuwing. Bijzonder: zelfs een dekenklacht die er nog aan zit te komen neemt het Hof al mee in de zwaarte van de maatregel. En die luidt dus: twee maanden schorsing waarvan één voorwaardelijk.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie