Rechtspraak heeft in de eerste weken van het nieuwe jaar bij rechtbanken in het hele land zogeheten supersnelrechtzittingen gepland. Alleen zaken die rechtstreeks te maken hebben met de oud-en-nieuwviering (zoals vuurwerkdelicten) worden dan behandeld. De verdediging moet akkoord gaan met een behandeling volgens het supersnelrecht.

Verreweg de meeste rechtbanken willen de zaken in de eerste week van het nieuwe jaar afdoen. Alleen Noord-Nederland kiest een latere datum.

Amsterdam 2 en 3 januari (vanaf 13.30 uur)
Den Haag 3 en 4 januari
Rotterdam 2 januari (vanaf 14 uur)
Midden-Nederland 2 en 4 januari (vanaf 13.30 uur)
Gelderland 4 en 5 januari
Noord-Nederland 16 januari
Overijssel 4 januari
Zeeland/West-Brabant 5 januari
Oost-Brabant 4 januari
 
Rechtspraak benadrukt dat het een planning betreft. Hoeveel zittingen daadwerkelijk plaatsvinden hangt onder andere af van het aantal aangebrachte zaken.
Advertentie