Hilkens Advocaten uit het Limburgse Echt heeft een sollicitant afgewezen op basis van zijn geloofsovertuiging. Discriminatie, zo luidt donderdag het oordeel van het College voor Rechten van de Mens te Utrecht.

De man had midden vorig jaar gesolliciteerd naar een positie als juridisch medewerker op het advocatenkantoor, maar werd niet uitgenodigd voor een gesprek. De man was in zijn vrije tijd onder andere betrokken als webmaster bij een kerk en in zijn studententijd lid geweest van een christelijke vereniging. De voorkeur van het advocatenkantoor ging echter ‘niet uit naar een kandidaat met een meer dan minimale betrokkenheid bij welke kerk dan ook’. Zijn levensovertuigingen en hobby’s zorgden ervoor dat de kandidaat niet in de organisatie paste, aldus het advocatenkantoor.

Hilkens benadrukte tijdens de zitting dat de manier waarop de man zijn vrije tijd besteedde aan zijn geloof voor hem het grootste bezwaar was en niet de geloofsovertuiging zelf. ‘Het gaat allemaal om de mate van betrokkenheid,’ zo stelde hij. ‘Ik wil toch ook geen jihadist aannemen voor een functie op ons kantoor?’ Het College was het daar niet mee eens: met ‘vrijetijdsbesteding’ doelt Hilkens uiteindelijk toch op de geloofsovertuiging en dat onderscheid maken op basis van godsdienst niet is toegestaan.

Hilkens heeft tegen 1Limburg geen goed woord over voor de enkelvoudige behandeling en het gebrek aan een beroepsmogelijkheid. Los daarvan is de uitspraak van het College niet bindend en hoeft Hilkens de sollicitant niet alsnog aan te nemen. Ook krijgt hij geen sanctie opgelegd.

Advertentie