Soms schreeuwt een zaak: Ongebruikelijk! Transactie! Maar dat leidt nog niet altijd tot de conclusie: Melding!

Mr. X trok op met een notaris die later uit zijn ambt werd ontzet. Het tweetal had een poosje een commanditaire venootschap met als doel onder meer ‘het over en weer uitwisselen van internationale statutaire belangen om via deze belangen ons eigen rechtssysteem daar te plaatsen waar nodig is.’

De praktijk van de notaris leed verlies. In 2013 deed hij de vennootschap met het noodlijdende boeltje gratis en voor niks over aan een stichting in Suriname. Doel: zelf een frisse start maken in een nieuwe vennootschap. Mr. X was bestuurder van de stichting die het bedenkelijke cadeau aanvaardde. Toen kort daarop het faillissement van de notaris werd aangevraagd, trad mr. X in die procedure voor de notaris op als advocaat. Een paar dagen na het faillissement werd de notaris door de Kamer van Toezicht geschorst. Zijn waarnemer kreeg een bericht van mr. X: u komt er op het kantoor van mijn cliënt niet in.

Het Bureau Financieel Toezicht, tot 1 januari 2015 belast met het Wwft-toezicht op de advocatuur, beklaagde zich over mr. X. Die ‘herstructurering’ van de notarispraktijk was een duidelijk staaltje ongebruikelijke transactie als bedoeld in artikel 16 Wwft, en als advocaat had mr. X dat bij de FIU moeten melden. Mr. X was het (uiteindelijk) met dat eerste wel eens, maar dat tweede: dat betwistte hij. Want hij had de notaris helemaal niet over die transactie geadviseerd in de zin van artikel 1 lid 1 aanhef sub a onder 12 onder c en d Wwft.*

En daar is de tuchtrechter het mee eens, zowel de Bossche raad als in appel het Hof. Mr. X had in verschillende hoedanigheden van alles gedaan,  maar dat hij had geadviseerd over die transactie was niet komen vast te staan. Wat hij als advocaat had gedaan viel onder artikel 1 lid 2 Wwft: werkzaamheden betreffende de bepaling van de rechtspositie van de cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. Als je dergelijke niet Wwft-plichtige activiteiten meldt, dan schend je je geheimhoudingsplicht.

Het BFT had ook nog geklaagd dat mr. X de kernwaarde onafhankelijkheid niet in het oog had gehouden. Maar die klacht was niet ontvankelijk, omdat het toezicht op dat soort gevaren bij de deken hoort (en kennelijk had de deken hier geen bezwaar ingediend). Bij nieuwe zaken speelt die gescheiden verantwoordelijkheid niet meer. Op 1 januari 2015 hebben de dekens het Wwft-toezicht erbij gekregen.

Advocaten die met de Wwft worstelen kunnen trouwens terecht bij het Kenniscentrum Wwft van de Orde. Of eens beginnen met het lezen van de handleiding.

* Met excuses van de wetgever voor de ingewikkelde verwijzing.

Advertentie