De Nederlandse orde van advocaten is fel gekant tegen de plannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën het fiscaal verschoningsrecht in te perken. Volgens de NOvA is sprake van een algemeen rechtsbeginsel en kan de staatssecretaris het verschoningsrecht niet specifiek inperken ten behoeve van één partij zoals de Belastingdienst.

Wiebes liet eerder deze week weten dat hij ‘de reikwijdte’ van het verschoningsrecht wil beperken. Volgens de NOvA slaat hij onvoldoende acht op de grondslag van het verschoningsrecht van de vertrouwensberoepen. Het verschoningsrecht is gebaseerd op een algemeen rechtsbeginsel, dat daarmee voor alle rechtsgebieden geldt. ‘In dat opzicht gaat het niet aan het verschoningsrecht in fiscale zaken van een andere of bijzondere aard te beschouwen, zoals de staatssecretaris in zijn brief doet. Het gaat al helemaal niet aan om dat verschoningsrecht ten behoeve van een specifieke wederpartij van een rechtzoekende (in dit geval de Belastingdienst) in te perken. Tegen dat laatste verzet zich immers ook het beginsel van ‘equality of arms’. Ook de aangehaalde Europese ontwikkelingen dwingen op geen enkele wijze tot een vergaande inperking van dit belangrijke beginsel.’

De NOvA zegt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aandacht te blijven vragen voor het belang van het beroepsgeheim van advocaten. Iedereen moet zich zonder angst voor openbaarmaking tot een advocaat kunnen wenden, aldus de orde.

 

Advertentie