Het loont om nieuwe business modellen uit te proberen en verder te kijken dan het traditionele declarabele urenmodel. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse Report on the State of the Legal Market, dat werd uitgevoerd door het Amerikaanse Thomson Reuters Legal Executive Institute.

Vernieuwing is nodig, gezien de verschuivingen in de markt, stelt het rapport. Mike Abbott, vice-president van Client Management & Global Thought Leadership bij Thomson Reuters, zegt: ‘De markt van advocatenkantoren splitst zich steeds verder op in enerzijds kantoren die bereid zijn om nieuwe business modellen uit te proberen en hun processen voor juridische dienstverlening aan te passen en anderzijds kantoren die meer traditionele benaderingen behouden.’

De afgelopen tien jaar is de winstmarge van kantoren licht gedaald, constateert het instituut. Klanten verwachten veel voor hetgeen ze betalen voor juridische diensten, waarbij onder andere de factor ‘efficiëntie’ een grote rol speelt. Daarnaast vraagt de klant om andere manieren van prijsstelling dan het standaard declarabele urenmodel. Met betrekking tot die declarabele uren merkt het rapport op dat de terugloop daarvan ‘een van de meest potentieel belangrijke, hoewel zelden erkende, veranderingen van het afgelopen decennium’ betreft. Uit het rapport blijkt dat waar de Amerikaanse advocaat in het eerste kwartaal van 2007 nog gemiddeld bijna 140 declarabele uren per maand maakte, dat in november 2016 is gedaald naar zo’n 120 uur.

Dat laatste is te verklaren door klanten die verschillende aspecten van een zaak uitbesteden aan verschillende kantoren, in-house advocaten of niet-traditionele bedrijven. Kan een kantoor niet aan het eisenlijstje voldoen, dan gaan ze naar de concurrent.

Volgens het instituut loont een redesign van benaderingen in prijs, klantenservice en inhoudelijke juridische dienstverlening. Abbott: ‘In het verslag van dit jaar wordt bijvoorbeeld gesproken over kantoren die een meer pro-actieve benadering hebben aangenomen qua alternatieve vergoedingsregelingen. Zij zien daarbij een grotere winstmarge. Ze zijn beter gepositioneerd om te concurreren in een overvolle markt voor juridische dienstverlening.’ Het zijn dus niet de oudste, sterkste of slimste kantoren die de grootste kans hebben om te overleven, maar degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderingen van de markt, zo luidt de conclusie.

Advertentie