Over de niet geregistreerde criminaliteit bestaat te weinig zicht op aard en omvang. Dat is een belangrijke conclusie van de ‘Discussienotitie Opsporings- en vervolgingstekort’. Het WODC gaat daar onderzoek naar doen, kondigt minister Van der Steur aan in een brief  aan de Kamer.

De dalende geregistreerde criminaliteitscijfers kunnen niet tot de conclusie leiden dat het veiliger wordt in Nederland. Daarvoor is er meer zicht nodig op de niet geregistreerde criminaliteit. Dat stellen politie en Openbaar Ministerie (OM) in hun ‘Discussienotitie Opsporings- en vervolgingstekort’. De vertrouwelijke notitie kwam vorige week in handen van dagblad Trouw. Voorzien van een begeleidende brief stuurde minister Ard van der Steur (Veiligheid & Jusittie, VVD) het rapport deze week naar de Kamer.

Volgens Van der Steur moet de notitie, op verzoek van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) worden gezien als een ‘startpunt van een verdere discussie en niet als de uitkomst daarvan’.

De conclusie van het rapport dat de aard en omvang van een deel van de criminaliteit verder moeten worden onderzocht, noemt Van der Steur terecht. Naar de minder zichtbare criminaliteit, zoals cybercrime en ook de niet-geregistreerde criminaliteit gaat het WODC onderzoek doen, zo kondigde de minister aan in zijn brief.

Ook onderstreept Van der Steur dat de korpschef heeft aangekondigd dat eenheden een eigen cyberteam krijgen, bedoeld voor de opsporing, preventie en het signaleren van dreigingen. Daarbij heeft de minister met politie en OM afgesproken dat zij kijken hoe aangifte- en meldingsbereidheid verhoogd kan worden.

Het kabinet heeft al eerder gesignaleerd dat er extra investeringen noodzakelijk zijn, onderstreept Van der Steur in zijn brief. In de begroting van 2017 heeft het kabinet structureel 450 miljoen euro extra uitgetrokken voor de versterking van Veiligheid en Justitie. Een groot deel hiervan gaat naar politie, OM en de rechtspraak krijgen ook een deel. Daarbij gaat er geld naar de versterking van terrorismebestrijding en het grens- en vreemdelingentoezicht, schrijft Van der Steur in zijn brief.

 

Advertentie