De huidige strafmaat bij verkeersmisdrijven doet onvoldoende recht aan het leed en de behoeften van slachtoffers en nabestaanden. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door INTERVICT (Tilburg University) in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp.

Slachtoffers vinden de opgelegde straffen te laag. Ook zou de hoogste schuldgradatie ‘roekeloosheid’ door rechters te weinig wordt toegepast. ‘Het onderzoek bevestigt de signalen die wij kregen van veel slachtoffers. Namelijk dat opgelegde straffen bij ernstige verkeersmisdrijven vaak veel te mild zijn in vergelijking tot de straffen bij geweldsmisdrijven,’ zegt Ineke Sybesma, directeur van het Fonds Slachtofferhulp als reactie op de onderzoeksresultaten. ‘Het is zorgelijk dat de rechters de mogelijkheden in de wet niet gebruiken om strenger te straffen. Dat raakt aan de erkenning die slachtoffers verdienen voor wat hen werd aangedaan.’

Theo de Roos, emeritus-hoogleraar strafrecht aan Tilburg University en tevens rechter, geeft tegenover de Volkskrant aan te schrikken van de mate van ontevredenheid. ‘Ik had niet verwacht dat die zo groot zou zijn.’ Volgens hem behoren verkeersdelicten tot de lastigste categorie strafzaken vanwege de diversiteit aan factoren: de verkeerssituatie, de snelheid waarmee de verdachte reed, de gedragingen van het slachtoffer, et cetera.

Hoofdonderzoekster Susan van der Aa stelt dat rechters de laatste jaren in bepaalde gevallen voor minder ernstige delicten veroordelen dan wettelijk mogelijk is. Dit komt mogelijk door enkele arresten van de Hoge Raad uit 2013. ‘De Hoge Raad legt de wet onterecht te strikt uit. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt er gesproken over roekeloosheid.’ Wat haar betreft zou een oplossing zijn om verkeersdelicten voortaan anders vorm te geven door ze te scharen onder de zogenoemde ‘gevaarzettingsdelicten’.

Wel bestaat discussie over de vraag of het beeld dat het onderzoek schetst terecht is. De Roos vindt niet dat rechters te mild straffen. ‘Als het nodig is, leggen ze flinke straffen op.’

Advertentie