Rechtbanken hebben de afgelopen jaren de doorlooptijd van procedures in vreemdelingenzaken flink verkort, blijkt uit het Trema-artikel De versnelling van de vreemdelingenrechtspraak en de grenzen daaraan van Peter Arnoldus en Frans van Dijk.

Arnoldus en Van Dijk, respectievelijk lid van de Rechtspraak en directeur van het bureau van de raad, beschrijven wat de afgelopen jaren is ondernomen om te voorkomen dat een sterke en plotselinge groei van het aantal vreemdelingenzaken niet opnieuw tot grote achterstanden leidt, zoals in de jaren negentig van de vorige eeuw het geval was. Net als nu steeg in die jaren het aantal asielzoekers explosief door oorlog en natuurgeweld. Het procesrecht, het aantal vreemdelingsrechters en de werkprocedures waren daar niet op voorbereid, met lange doorlooptijden als gevolg.

Door veranderde werkwijzen verlopen die procedures inmiddels sneller, zo blijkt uit hun artikel. Veel tijdwinst is er in de vreemdelingenrechtspraak volgens hen daardoor niet meer te boeken. De denkbare verbeteringen die nog overblijven – tolken en het clusteren van vluchtelingen per land om de doelmatigheid te bevorderen – zijn complex, menen de auteurs.

Advertentie