De Amsterdamse advocaat Henk Kersting roept de Tweede Kamer op niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar.  ‘In het voorstel wordt ten onrechte uitgegaan van de goede trouw van de politieagent.’ Agenten die zich misdragen, kunnen zich ‘bijkans straffeloos’ gaan wanen, aldus Kersting in een brief aan de Kamer. 

Het wetsvoorstel zou ervoor zorgen dat agenten, door een speciale strafuitsluitingsgrond, na geweldsincidenten moeilijker vervolgd kunnen worden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) stuurde de wetswijziging naar de Tweede Kamer. Vervolgens stuurde de Amsterdamse advocaat Henk Kersting de Tweede Kamer een gepeperde reactie. ‘Indien dit wetsvoorstel door u wordt aangenomen werpt dat zijn schaduw vooruit’, schrijft Kersting. Vervolging van agenten wegens doodslag of moord zal volgens hem dan ‘zo goed als zeker’ niet meer worden overwogen.

Kersting vertegenwoordigde in de jaren tachtig de familie van kraker Hans Kok, die in een politiecel kwam te overlijden doordat hij geen zorg kreeg. De Amsterdamse strafpleiter herinnert zich dat de politie in die tijd zeer gewelddadig optrad. ‘Krakers werden in een pand tot moes geslagen, dat was gewoon marteling.’ Hij is bang dat die tijd weer kan terugkeren als het wetsvoorstel van minister Van der Steur wordt aangenomen.

De strafpleiter keerde zich in 2015  in Vrij Nederland al tegen de mildheid waarmee rechters agenten doorgaans bejegenen in de rechtszaal bejegenen.  Hij vindt bovendien dat de leiding van de Nationale Politie de valse indruk wekt dat agenten zich voor het minste of geringste bij de rechter moeten verantwoorden. ‘Niets is minder waar’, stelt hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘De talloze klachten die ik heb ingediend leiden zelden tot een onderzoek door de rijksrecherche.’

In een toelichting op zijn brief zegt Kersting dat de politiek er niet zomaar vanuit mag gaan dat alle politieagenten altijd te goeder trouw handelen. ‘Er zit ook schorriemorrie tussen.’ Kersting zegt het te betreuren dat strafrechtadvocaten zich niet echt druk maken om politiegeweld.

De Nederlandse orde van advocaten reageerde in juni vorig jaar op het wetsvoorstel van Van der Steur. Volgens de NOvA is het niet goed om in de wet een ‘geprivilegieerde positie’ te verankeren voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt.

Maarten Bakker

Advertentie