‘Ik ben vandaag aanwezig als deken en als advocaat van verweerder’, zei de deken op de zitting bij de tuchtrechter. ‘Ik heb vandaag een dubbelfunctie.’ De klager vond het maar vreemd. Het Hof van Discipline ook.

Klager had klachten over zijn eigen advocaat en over die van de wederpartij. Twee opeenvolgende Rotterdamse dekens hielden zich ermee bezig, maar de manier waarop zij dat deden beviel klager niet. Dus diende hij klachten in tegen dekens nummer 1 en 2. Die klachten werden onderzocht door een lid van de raad van toezicht, en ook hij werd vervolgens onderwerp van een klacht. Inmiddels was deken 3 aangetreden. Hij onderzocht de klacht tegen het lid van de raad van toezicht. Die derde deken is de mr. X in deze zaak. Want toen de klacht tegen oud-deken 2 op zitting kwam, was deken 3 erbij – om de belangen van deken 2 te behartigen.

De Haagse raad van discipline zag er geen kwaad in, maar bij het Hof van Discipline krijgt (intussen oud-)deken 3 het moeilijk. Hij zei dat het eigenlijk niet klopte, wat hij eerder had gezegd over een dubbelrol. Hij had daar alleen gestaan als belangenbehartiger, en niet als deken.

Maar, zoals deken 3 zelf óók tegen het Hof had gezegd: een deken is 24 uur per dag deken. En daarmee valt niet te verenigen dat hij in een klachtzaak tegen zijn voorganger ten tonele verschijnt als diens advocaat, vindt het Hof. Als advocaat moet je immers partijdig zijn – je moet het optreden van je cliënt verdedigen, ook als je meent dat die misschien een steekje heeft laten vallen. Terwijl je als deken juist objectief moet zijn, daar moeten rechtzoekenden op kunnen vertrouwen. Een deken kan hooguit als deken naar de zitting gaan om in die hoedanigheid zijn visie te geven.

Het Hof toetst aan de norm voor het optreden van een advocaat in andere hoedanigheid – superkort: heeft mr. X het vertrouwen in de advocatuur geschaad? Ja, vindt het Hof. En ook al staan dekens snel bloot aan kritiek, al hebben mensen soms onrealistische eisen, al moeten deken in hun zwaarder geworden functie soms lastige afwegingen maken: het vertrouwen in de advocatuur is geschaad, en de oud-deken krijgt een waarschuwing.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie