De Rechtspraak stelt een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vast voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 nieuw Rv. Dat meldt de Rechtspraak.

Het model komt tot stand in overleg met vertegenwoordigers van de NOvA en deurwaardersorganisatie KBvG. Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 nieuw Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv).

In de nieuwe civiele vorderingsprocedure kan de eisende partij op 2 manieren een zaak starten. Hij kan eerst via Mijn Rechtspraak de procesinleiding indienen bij de rechtbank en daarna het oproepingsbericht van de rechtbank (laten) bezorgen bij de verwerende partij (artikel 112 nieuw Rv). Hij kan ook eerst de deurwaarder een oproepingsbericht, met procesinleiding, laten bezorgen bij de verwerende partij (artikel 113 nieuw Rv). De zaak brengt hij dan daarna aan bij de rechtbank.

In de modellen die worden ontwikkeld is de procesinleiding geïntegreerd in het oproepingsbericht (artikel 4 lid 3 Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, met toelichting). De modellen voorkomen dat het oproepingsbericht van de deurwaarder verschilt van het oproepingsbericht van de rechtbank, of dat verschillende deurwaarders met verschillende oproepingsberichten werken. De Rechtspraak stelt, na vaststelling, de modellen als Word-document beschikbaar op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie over de nieuwe civiele vorderingsprocedure en de lopende pre-pilot

Advertentie