Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) nodigt advocaten uit hun ervaringen te delen, opgedaan in de procesgang met door de rechter benoemde deskundigen. Het LRGD werkt aan een evaluatie van tien jaar LRGD-deskundigen.

Om een uitspraak te doen in een geschil waarin technische aspecten een rol spelen kan een rechter één of meer deskundigen benoemen. Die deskundigen leveren de (vak)technische antwoorden op vragen van de rechter. Sinds september 2007 kunnen rechters en betrokken partijen bij de benoeming van deskundigen gebruik maken van een register. Dat is opgericht door de stichting Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Bij de oprichting stelde het LRGD zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van deskundigenbewijs door een openbaar register te beheren met gerechtelijke deskundigen, die ook voldoende juridisch toegerust zijn om op te treden in civiel recht, strafrecht, – en bestuursrechtzaken. Het LRGD registreert deskundigen op allerlei vakgebieden van IT, Accountancy, Geneeskunde, Milieu, Grondonteigening tot en met Toxicologie en Scheepvaarttechniek.

Na tien jaar wil het LRGD inventariseren in hoeverre de doelstelling is gerealiseerd. Ook advocaten worden uitgenodigd hun ervaringen te delen. Het LRGD wil eind dit jaar een symposium wijden aan het jublieum.

 

Advertentie