De Raad voor de Rechtspraak heeft de proef met de digitale afhandeling van faillissementen verlengd tot aan de zomer. Dat betekent dat landelijke invoering van de digitale werkwijze op zijn vroegst eind dit jaar realiteit wordt.

Rechtbanken houden toezicht op curatoren bij faillissementen en bewind en mentorschap (CBM). KEI-directeur Monique Commelin meldt in een artikel op de website van Rechtspraak dat al in meer dan de helft van de faillissementen digitaal gecommuniceerd wordt tussen rechtbank en curator. Voor het CBM-toezicht loopt er sinds vorig jaar een proef in drie rechtbanken: Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel. Hierbij zijn 28 bewindskantoren en acht externe IT-leveranciers betrokken. Deze proef is verlengd tot aan de zomer.

Commelin: ‘Dat heeft te maken met twee dingen: de rechtbanken en bewindvoerders misten een aantal digitale mogelijkheden en het vooraf afgesproken aantal van  1.500 digitale goedgekeurde rekeningen en verantwoordingen was nog niet gehaald. Eind juli gaan we evalueren. Daarna gaan we, uiteraard alleen als het loopt zoals we hopen, landelijk invoeren. In het vierde kwartaal van 2017 zou er wat betreft CBM dan in heel Nederland digitaal kunnen worden gewerkt.’

De invoering van de digitale werkwijze bij schuldsanering loopt vertraging op door de verlenging van de proef met het CBM-toezicht. Aanvankelijk stond digitalisering van het toezicht op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) gepland voor deze zomer. Dat wordt nu opgepakt als de digitalisering bij faillissementen en CBM is afgerond. Dan kan er optimaal worden geprofiteerd van de ervaringen, aldus Commelin. ‘Wat werkwijze betreft lijken deze zaken op elkaar.’

 

Advertentie