Dit voorjaar begint er een pilot bij de rechtbanken Den Haag, Noord-Holland en Rotterdam waarbij de rechter-commissaris een machtiging voor bijvoorbeeld een telefoontap digitaal ondertekent.

Op dit moment verleent een rechter-commissaris nog handmatig een machtiging voor bijvoorbeeld een telefoontap aan het openbaar ministerie. Een rechter vult de machtiging in, scant de machtiging met ‘natte handtekening’ in en stuurt deze naar het OM. Gedurende de pilot gaan rechter-commissarissen in de drie arrondissementen¬†machtigingen digitaal ondertekenen. Ter illustratie, alleen al bij de rechtbank Amsterdam gaan er per week tientallen machtigingen uit. De digitale handtekening levert dan ook flinke tijdswinst op, is de verwachting van de Rechtspraak.

De Wet digitale processtukken Strafvordering, die per 1 december 2016 in werking trad, maakt de invoering van deze pilot mogelijk. De Rechtspraak en het OM werken straks samen met hetzelfde digitaliseringsprogramma.

Bij het digitaal ondertekenen door de rechter-commissarissen wordt een identiteitscontrole ingebouwd. De identiteit van degene die het document heeft ondertekend, wordt gekoppeld aan het document. Vervolgens wordt het document volgens de Rechtspraak zodanig ‘bevroren’ dat het niet meer kan worden gewijzigd. Deze technische beveiliging is volgens de Rechtspraak nodig om de ondertekening rechtsgeldig te maken.

Advertentie