Veiligheid wint het van justitie als uitgavepost in veel verkiezingsprogramma’s. Dat blijkt uit de resultaten van de doorrekening van verkiezingsprogramma’s, ‘Keuze’s in Kaart 2018-2012’ , van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB rekende de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en Vrijzinnige Partij door. Opvallend is dat partijen zich focussen op veiligheid. Justitie komt op een tweede plaats. Hieronder een overzicht van die specifieke programmaonderdelen. De genoemde bedragen komen boven op de bestaande begroting.

De VVD verhoogt de uitgaven aan veiligheid en justitie met 700 miljoen euro, onder meer voor wijkagenten en rechercheurs, contraterrorisme en bestrijding van cybercriminaliteit.

De PvdA wil 300 miljoen euro besteden aan politie. De partij zegt te investeren in opleidingen van de politie, innovatie, cyberdreigingen, bestrijding mensensmokkel en projecten tegen radicalisering. De PvdA besteedt 100 miljoen aan uitbreiding van het aantal wijkagenten. Ook trekt de partij 100 miljoen uit ter vergroting van de toegankelijkheid van de rechtsbijstand.

D66 trekt 300 miljoen euro uit voor uitbreiding van de Nationale politie. Aan extra capaciteit bij het openbaar ministerie en de rechtspraak wil D66 200 miljoen besteden.

GroenLinks reserveert 400 miljoen voor de uitbreiding van het aantal wijkagenten, rechtsbijstand en begeleiding en reclassering.

De SP besteedt 600 miljoen aan extra wijkagenten, opleiding en scholing van politiepersoneel en versterking van het gevangeniswezen en reclassering. De partij trekt 300 miljoen meer uit voor justitie, onder andere voor rechtspraak en fraudebestrijding.

De ChristenUnie trekt 200 miljoen euro uit voor extra wijkagenten en meer recherchecapaciteit.

Het CDA reserveert 400 miljoen voor extra capaciteit en deskundigheid bij politie en justitie.

SGP trekt 900 miljoen euro uit voor veiligheid en terrorismebestrijding en voor wijkagenten, OM, de rechtspraak en veiligheidsdiensten. Opvallend is dat de SGP 300 miljoen bezuinigt op de griffierechten, volgens de doorrekening van het CPB.

Advertentie