In de digitale perslijst van de rechtbank Rotterdam, die journalisten wekelijks ontvangen, zijn deze week per abuis ook enkele processtukken meegestuurd, meldt de Rechtspraak. De rechtbank Rotterdam zegt de fout ‘ten zeerste te betreuren’.

Journalisten ontvangen wekelijks een overzicht van de zittingen bij de rechtbank Rotterdam. In strafzaken wordt ook de dagvaarding meegestuurd. Op basis van de Persrichtlijn is het verplicht om journalisten die informatie te verstrekken. Procestukken zoals getuigenverklaringen, aangiftes, correspondentie en processen-verbaal worden niet aan journalisten verstrekt.

In de per abuis verstuurde processtukken staat informatie die tijdens de openbare behandeling op de zitting ter sprake komt. De betrokken personen worden zo snel mogelijk door de rechtbank Rotterdam op de hoogte gesteld.

Advertentie