Vrouwelijke deskundigen binnen het intellectueel eigendom met elkaar in contact brengen en stimuleren zichzelf zichtbaar te maken. Dat is het idee achter netwerk The FIPE (Female Intellectual Property Experts) dat op woensdag 8 maart, internationale vrouwendag, wordt opgericht.

Volgens de oprichters van het netwerk, allemaal juristen binnen het intellectueel eigendom, is de tijd rijp voor vrouwen in deze sector om samen hun waarde voor het intellectueel eigendomsrecht een beter podium te geven. Cassatieadvocaat en voorzitter van The FIPE Vivien Rörsch van De Brauw Blackstone Westbroek lanceerde het plan tijdens een diner voor ruim honderd vakgenoten. Van de vijf aangekondigde sprekers was zij de enige vrouw. Die verdeling is volgens Rörsch scheef, omdat er in het IE-recht meer vrouwen dan mannen zouden werken. ‘En ook op congressen zie je vaak mannen aan het woord. Ik vind dat een gemiste kans voor het vak. Er zit veel expertise bij onze vrouwelijke vakgenoten. Iedereen binnen het IE-recht heeft er baat bij als we die kennis meer met elkaar delen en deze vakgenoten meer zichtbaar maken.’

Niet alleen de vrouwelijke vakgenoten reageerden enthousiast op het idee van een vrouwennetwerk. Rörsch ontving naar eigen zeggen ook veel positieve reacties van mannen. ‘Misschien verwachten ze dat het een positief effect heeft op de cultuur als de vrouwen zich verenigen. Van vakgenoten hoor ik dat ze moeite hebben met de nadruk die nu gelegd wordt op behaalde successen. Iets meer bescheidenheid zou ons vakgebied sieren. Vrouwen hebben een andere inbreng en dat is waardevol’, aldus Rörsch.

‘In de topposities van de advocatuur, wetenschap en bedrijfsleven zijn vrouwen minder vertegenwoordigd. Dat zal ter sprake komen, maar The FIPE wordt geen platform voor klagers’, vertelt Rörsch. ‘Het is belangrijk dat vrouwen zelf zorgen dat ze op de voorgrond treden. The FIPE gaat de vrouwen daarbij inspireren en stimuleren. Het streven is dat eind 2018 minstens 40 procent van de IE-panels uit vrouwen bestaat.’

Het bestuur wordt naast Rörsch gevormd door Judith Krens van advocatenkantoor Taylor Wessing  (vice-voorzitter), Claudia Zuidema van uitgeverij deLex  (secretaris) en Ady van Nieuwenhuizen van advocatenkantoor Kneppelhout en Korthals (penningmeester). De oprichtingsbijeenkomst van The FIPE op 8 maart zal het thema ‘So cool to be a woman in IP’ dragen. Er vindt onder meer een discussie plaats over de vraag welke trends er in de juridische dienstverlening spelen.

Advertentie