Het aantal juridische vacatures is in het vierde kwartaal van 2016 met 64 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal juridische vacatures kwam in het vierde kwartaal uit op 3050. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt’ van Yacht.

Uitschieter in de cijfers is de groei in de vraag naar juridisch adviseurs. Deze nam met 150 procent toe. Volgens Yacht wordt de groei in vacatures gestuwd door de goede economische ontwikkelingen. ‘Bedrijven durven meer risico’s te nemen en realiseren zich dat juridisch talent schaarser wordt.’ Op basis van de voorlopige analyse van de cijfers van januari is de verwachting dat deze trend zich doorzet in 2017.

De vraag naar bedrijfsjuristen groeide in het vierde kwartaal met 52 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Vanwege de komst van de Omgevingswet in 2019 zoekt de overheid juridische experts zoals juristen RO en Omgevingsrecht. Daarnaast heeft de aantrekkende economie ook in de publieke sector zijn effect: er is een grote verschuiving zichtbaar van de vraag richting het fysieke domein (handhaving en ruimtelijke ordening), ten koste van de vraag binnen het sociale domein (juristen bezwaar en beroep sociale zekerheid, juridisch beleidsmedewerkers). De vraag naar handhavingsjuristen nam zelfs met 139 procent toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

Advertentie