Het kabinet zet kleine stappen in het transparanter maken van het wetgevingsproces. Die boodschap komt naar voren in een brief van minister Blok van Veiligheid en Justitie. ‘Soms is het wetgevingsproces in de voorbereidende fase nu eenmaal gediend bij een bepaalde mate van vertrouwelijkheid.’

Minister Blok benadrukt het belang van een open en transparant proces voor de totstandkoming van wet- en regelgeving voor de kwaliteit van wetgeving, maar noemt tegelijkertijd een aantal redenen waarom diezelfde transparantie niet altijd wenselijk is. ‘Het belang van transparantie moet altijd worden afgewogen tegen gerechtvaardigde belangen van vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld in het geval van persoonsgegevens of bedrijfsvertrouwelijke gegevens,’ zo benadrukt hij. Ook kan transparantie volgens hem onevenredig grote onwenselijke (neven)effecten hebben. ‘Het moet niet belemmerend werken voor het kunnen leveren van serieuze kritiek.’

Bij het vergroten van de transparantie van het wetgevingsproces wordt ingezet op vijf punten, waaronder internetconsultatie en het digitaal wetgevingsdossier. De reeds bestaande wetgevingskalender op internet zal verder worden uitgebouwd, zodat daarop bij elk wetsvoorstel het wetgevingsdossier te vinden is. Daarnaast worden maatregelen genomen om internetconsultatie meer bekendheid te geven. Daarbij wordt gekeken naar de privacy van de burgers die reacties achterlaten, inclusief meer aandacht voor een terugkoppeling van de ontvangen feedback. Dat gebeurt nu nog te weinig; het is vaak niet duidelijk wat er met de ontvangen reacties wordt gedaan, zo blijkt uit de brief.

Advertentie