Het plan van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) om het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in fiscale zaken in te perken, stuit op weerstand in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een verslag van een schriftelijk overleg vorige week over de aanpak van belastingontduiking. VVD, D66 en SP stellen de noodzaak van de inperking ter discussie.

VVD, D66 en SP willen van de staatssecretaris weten hoe het verschoningsrecht ingeperkt en gerichter moet worden. Ook vragen partijen de staatssecretaris naar voorbeelden waaruit blijkt dat het verschoningsrecht nu een te vergaande reikwijdte heeft. Bovendien vragen partijen zich af of het verschoningsrecht überhaupt van toepassing is bij belastingontduiking.

De maatregel moet volgens Wiebes voorkomen dat geheimhouders zich achter het fiscaal verschoningsrecht kunnen verschuilen en zo belastingen kunnen ontduiken. De reikwijdte van het verschoningrecht is volgens Wiebes ‘te breed en te ongericht’. Ook zou het volgens de staatssecretaris niet genoeg aansluiten bij de internationale standaard.

VVD, D66 en SP vragen zich af hoe ons verschoningsrecht nu van de internationale standaard afwijkt. Daarbij stelt VVD dat ‘de proportionaliteit van de inbreuk op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en zijn adviseur gewaarborgd moet blijven’.

De SP vraagt het kabinet of er aanwijzingen zijn dat advocaten door gebruik te maken van hun verschoningsrecht meewerken aan belastingontduiking, fraude of witwassen. Verder vraagt de partij of het kabinet ook kan uitleggen waarom een inperking van het verschoningsrecht nodig en noodzakelijk is om het probleem op te lossen.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) liet eerder weten tegen de plannen van de staatssecretaris te zijn. Volgens de NOvA is sprake van een algemeen rechtsbeginsel en kan de staatssecretaris het verschoningsrecht niet specifiek inperken ten behoeve van een partij, zoals de Belastingdienst.

De KNB schrijft op haar site voorstander te zijn van de aanpak van belastingontduiking, maar weerspreekt dat het verschoningsrecht daarvoor moet worden ingeperkt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de KNB kenbaar gemaakt ervoor open te staan met vertegenwoordigers van de ministeries van Financien en Veiligheid en Justitie in gesprek te gaan over de wijze waarop de toepassing van het verschoningsrecht kan worden verduidelijkt.

Advertentie