Het Hof van Discipline zoekt een opvolger voor Joost van Dijk. De huidige voorzitter gaat op 1 juli met pensioen.

Het hof behandelt klachten over advocaten in hoger beroep. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar. Voor sollicitanten is een profielschets opgesteld, maar deze is niet openbaar, meldt de griffie van het hof. Wel moet de toekomstige voorzitter lid zijn van de rechterlijke macht. Solliciteren kan tot en met 17 maart.

Joost van Dijk (1948) is studeerde rechten aan de VU en is sinds 1971 advocaat. Daarnaast vervulde hij verschillende functies binnen de rechterlijke macht. Zo was hij lid van de Raad voor de Rechtspraak en president van de rechtbank Alkmaar en het Gerechtshof Leeuwarden.

Meer over Joost van Dijk vindt u in het januarinummer van het Advocatenblad.

Advertentie