Kun je als advocaat blijven werken als de Orde je aan het einde van de stage geen stageverklaring wil geven? Nee, dan haalt de Orde je van het tableau. Maar als je in beroep gaat en de bestuursrechter het schrappingsbesluit tijdelijk schorst, wordt het onoverzichtelijk. Van het Hof mag mr. X in afwachting van een einde aan het conflict blijven werken, onder begeleiding van een soort pleegpatroon.

Mr. X had als advocaat-ondernemer maar een klein praktijkje opgebouwd, en ze had volgens de deken Noord-Nederland nogal wat steken laten vallen. Dus stelde hij voor de stage te verlengen. Maar daar wilden mr. X en haar patroon niet aan. Dat zal mr. X nu wel spijten. Het gesteggel eindigde erin dat de Orde haar na drie jaar geen stageverklaring wilde geven, en ook niet meer van verlenging wilde horen.

Mr. X vocht de beslissing om haar te schrappen aan bij de bestuursrechter, en kreeg een voorlópige voorlopige voorziening die de schrapping uitstelde. Binnenkort komt er een beslissing of die voorlopige voorziening door blijft lopen tot de bestuursrechter definitief over de weigering van de stageverklaring heeft beslist.

Intussen werkte mr. X door. Mocht dat? De deken Noord-Nederland vond van niet, en de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden was het op 14 februari jongstleden met hem eens. Je bent als advocaat óf stagiair óf zelfstandig advocaat, en mr. X was geen van beiden, aldus de raad. Mr. X was door die voorlopige voorziening van de bestuursrechter dan wel op het tableau blijven staan, maar ze was feitelijk geschorst. Voor alle duidelijkheid legde de raad haar nog een 60b-schorsing op.

Maar het Hof van Discipline maakt die schorsing ongedaan. Het Hof laat in het midden of en zo ja op welk moment de stage van mr. X is geëindigd – daar moet de bestuursrechter over oordelen. De situatie was volgens het Hof diffuus, en mr. X had al een half jaar haar werk voortgezet zonder dat er nieuwe problemen waren geweest. Er waren wél aanwijzingen dat mr. X de praktijk niet zelfstandig behoorlijk kon uitoefenen. Maar in plaats van een schorsing treft het Hof een 60b-voorziening: mr. X mag, in afwachting van meer helderheid, doorwerken – maar dan wel onder begeleiding van een ervaren advocaat ‘als ware hij haar patroon’. De deken leek van die oplossing niet erg gecharmeerd; voor details leze men de uitspraak.

 

Advertentie